บริการระบบยืนยันตัวบุคคล

        เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยรหัสผ่านชุดเดียว (Single Password) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำรหัสผ่านของผู้ใช้งาน สำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายนนทรี และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/ ประกอบด้วย

 • ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 • บริการ KU-Google ภายใต้โดเมน @ku.th
 • บริการ KU-Microsoft live ภายใด้โดเมน @live.ku.th

คู่มือการใช้งาน:

 1. การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (personal information verification) คลิก , YouTube
 2. การกู้คืนรหัสผ่าน ในกรณีที่จำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ คลิก , YouTube
 3. การเปลี่ยนคำตอบ สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน คลิก , YouTube
 4. การเปลี่ยนรหัสผ่าน  คลิก , YouTube

สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน 

 • รายละเอียดสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแยกตามประเภทผู้ใช้ คลิก 

คุณสมบัติของระบบ

 • อำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการจดจำ username/password ของผู้ใช้งาน (Single Password)
 • ลดขั้นตอนการขอมีบัญชีผู้ใช้งาน
 • สามารถกู้ค้นรหัสผ่านแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลอื่น ๆ 

 1. ข้อมูล Attribute Values ที่ให้บริการ คลิก
 2. เอกสารประกอบการสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (25 มี.ค. 59): เอกสารชุดที่ 1 || เอกสารชุดที่ 2

กรณีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ให้แก้ไขเบื้องต้นโดยใช้งานเบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน/New Incognito Window (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) หากทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง)