บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWiN-WPA)

สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือ Access Point กว่า 1,500 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อตอบรับนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไป

LOGO-1

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเครื่องที่ต้องการใช้งานผ่านระบบลงทะเบียน (http://smart.ku.ac.th) เพื่อยืนยันหมายเลขประจำเครื่อง (MAC Address) เพียงครั้งแรกครั้งเดียว ก็สามารถใช้งานเครือข่ายได้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย วิธีการค้นหาหมายเลข MAC-Address ประจำเครื่อง คลิก 

ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย แล้วตรวจสอบโควตาหรือปริมาณการใช้งานเครือข่ายได้ด้วยตนเอง ที่เว็บ https://login.ku.ac.th โดยเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะพบถังโควตาแสดงปริมาณการใช้งาน และสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ที่เมนู History ทั้งนี้ ผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยจะมี โควตาการใช้งานเครือข่าย 10GB ต่อท่าน (ไม่ใช่ต่อวัน) และมีอัตราการเติมเฉลี่ยวันละ 4.3GB หากโควตาการใช้งานเหลือน้อยหรือติดลบ จะทำให้ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายถูกจำกัดและมีความเร็วที่ลดลง ให้หยุดการใช้งานจึงจะทำให้โควตาค่อย ๆ เติมขึ้นอีกครั้ง

361972

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะเครือข่ายและพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ที่เว็บ http://kuwin.ku.ac.th/pro เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบให้สามารถทราบข้อมูลสถานะการให้บริการได้ในเบื้องต้น

ข้อควรรู้

  • บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัยกับ KUWiN-WPA (คู่มือ คลิก)
  • จำนวนเครื่องที่สามารถลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ต่อท่าน คือ นิสิต จะได้รับสิทธิ์สำหรับเครือข่ายแลน จำนวน 2 เครื่อง และเครือข่ายไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง / สำหรับอาจารย์และบุคลากร จะได้รับสิทธิ์สำหรับเครือข่ายแลน จำนวน 3 เครื่อง และเครือข่ายไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง / สำหรับผู้ใช้งานแบบชั่วคราว (Guest) จะได้รับสิทธิ์สำหรับเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
  • ข้อดีของการลงทะเบียนเครื่อง คือ กรณีเครื่องของผู้ใช้งานสูญหาย หรือถูกโจรกรรมภายในมหาวิทยาลัย จะสามารถติดตามพิกัดเครื่องได้ว่ามีการใช้งานอยู่ที่จุดใดของมหาวิทยาลัย รวมถึงการลงทะเบียนเครื่องยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายสาธารณะร่วมกัน
  • คำแนะนำในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานเครื่องสาธารณะ โดยไปที่เว็บ http://logout.ku.ac.th แล้วออกจากระบบ หรือคลิกปุ่ม logout ที่หน้าเว็บ https://info.ku.ac.th
  • KU IT Timeline คลิก
  • โครงสร้างเครือข่าย คลิก
  • สถิติการใช้งานเครือข่าย ที่เว็บ http://logs.ku.ac.th | http://smart.ku.ac.th | http://kuwin.ku.ac.th
  • NOC – Network Operation Center คลิก
  • นโยบายการใช้งานเครือข่าย คลิก