Tag Archives: ku

ขอเชิญบุคลากรมก. เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop ครั้งที่ 1  หัวข้อ การศึกษาไทยกับเทคโนโลยี 4.0  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 โดยสามารถสมัครได้ที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ชั้น7) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 

ปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้บางเขนและวิทยาเขตไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือข้อตกลงบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. โดยจัดพิธีลงนามและมอบบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อรักษาเสถียรสภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์